Wydarzenia

Podaż pieniądza w lipcu 2015 r.

Data publikacji strony: 13-08-2015

Dane NBP: W lipcu odnotowano dalszy znaczny przyrost podaży pieniądza M3. Ponownie wzrosły depozyty gospodarstw domowych, stosunkowo duży był też przyrost depozytów niemonetarnych instytucji finansowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 sierpnia br. pokazują, że w lipcu br. zasoby pieniądza ponownie wzrosły. Wartość agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 088,3 mld zł i była o 9,7 mld zł (tj. o 0,9 proc.) wyższa niż na koniec czerwca br.

Ze wstępnych danych wynika, że do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczynił się przede wszystkim wzrost wartości depozytów gospodarstw domowych. Na koniec lipca br. ich stan wynosił 613,3 mld zł, a zatem był o 4,4 mld zł (tj. 0,7 proc.) wyższy niż na koniec czerwca br. Według wstępnych danych, zwiększyła się także wartość depozytów niemonetarnych instytucji finansowych, które wzrosły w porównaniu do czerwca br. o 3,8 mld zł (tj. 8,5 proc.) do poziomu 48,2 mld zł. Nieco zmniejszyły się natomiast depozyty przedsiębiorstw, które w ostatnich miesiącach systematycznie wzrastały. Ich wartość spadła o 2 mld zł (tj. 0,9 proc.) i na koniec lipca br. wyniosła 222,2 mld zł.

Zwiększyła się także wartość pieniądza gotówkowego w obiegu, poza kasami banków. Na koniec lipca br. wyniosła ona 141,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5 mld zł (tj. 1,8 proc.) w porównaniu do danych z czerwca 2015 r.

W tym samym okresie nastąpił nieznaczny spadek należności ogółem – o 1,4 mld zł (tj. o 0,1 proc.). Wynikało to w dużej mierze ze spadku należności banków od gospodarstw domowych, które zmniejszyły się o 2,1 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do 622,5 mld zł. Natomiast należności banków od przedsiębiorstw w tym okresie nieznacznie wzrosły o 0,4 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do poziomu 313,8 mld zł.

Istotny wpływ na kierunek i wielkość zmian należności miały zmiany nietransakcyjne związane z różnicami kursowymi. Po ich wyeliminowaniu łączne zadłużenie kredytobiorców zwiększyło się w opisywanym miesiącu o 3,8 mld zł (tj. o 0,4 proc.), w tym gospodarstw domowych o 2,3 mld zł (tj. 0,4%).

W lipcu odnotowano także drugi miesiąc z rzędu wyraźny przyrost zadłużenia instytucji rządowych szczebla centralnego – o 5,1 mld zł (tj. 3,2 proc.) do poziomu 164,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w lipcu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję