Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-09-2015

Dane NBP: W sierpniu odnotowano umiarkowany przyrost podaży pieniądza M3. Złożył się na niego głównie wzrost poziomu depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 września br. pokazują, że w sierpniu br. zasoby pieniądza ponownie wzrosły. Wartość agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 095,2 mld zł i była o 7,1 mld zł (tj. o 0,7 proc.) wyższa niż na koniec lipca br.

Ze wstępnych danych wynika, że w sierpniu br. do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczynił się przede wszystkim wzrost poziomu depozytów sektora gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw. Największy przyrost podaży pieniądza odnotowano w depozytach gospodarstw domowych. Ich wartość wzrosła o 4,6 mld zł (tj. 0,7 proc.) do poziomu 617,9 mld zł. Wzrosła także wartość depozytów sektora przedsiębiorstw – o 2,3 mld zł (tj. 1,0 proc.) do poziomu 224,4 mld zł.

Z danych wstępnych wynika, że propodażowo na M3 najsilniej wpłynęła akcja kredytowa prowadzona przez banki dla przedsiębiorstw oraz dla gospodarstw domowych. Należności banków od przedsiębiorstw wzrosły o 6,2 mld zł (tj. 2,0 proc.) do poziomu 320,1 mld zł. Znacznie mniejszy był przyrost należności banków od gospodarstw domowych. Wzrosły one o 2,7 mld zł (tj. 0,4 proc.) do poziomu 625,6 mld zł.

Natomiast w kierunku absorpcji pieniądza oddziaływał nieznaczny spadek zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego. Zmniejszyło się ono o 1,8 mld zł (tj. 1,1 proc.) do poziomu 162,3 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w sierpniu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję