Wydarzenia

Podaż pieniądza w wrześniu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-10-2015

Dane NBP: We wrześniu odnotowano znaczny przyrost podaży pieniądza M3. Na jego wielkość wpłynął przede wszystkim wzrost poziomu depozytów przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 października br. pokazują, że we wrześniu br. zasoby pieniądza znacznie wzrosły. Wartość agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 107,7 mld zł i była o 12,3 mld zł (tj. o 1,1 proc.) wyższa niż na koniec sierpnia br.

Ze wstępnych danych wynika, że w zwiększeniu podaży pieniądza M3 największy udział miały depozyty przedsiębiorstw. Ich wartość zwiększyła się o 8,5 mld zł (tj. o 3,8 proc.) do poziomu 233,0 mld zł. Natomiast wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 1,9 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 619,6 mld zł.

W kierunku zwiększenia M3 najsilniej oddziaływała akcja kredytowa prowadzona przez banki dla przedsiębiorstw oraz dla niemonetarnych instytucji finansowych. Należności banków od przedsiębiorstw wzrosły o 6,0 mld zł (tj. o 1,9 proc.) do poziomu 326,1 mld zł. Zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych w bankach zwiększyło się o 2,4 mld zł (tj. o 4,3 proc.) do poziomu 59,3 mld zł. We wrześniu br. odnotowano jedynie nieznaczny nominalny przyrost należności banków od gospodarstw domowych – wzrosły one o 0,5 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do poziomu 626,2 mld zł. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych przyrost należności od tego sektora był większy – wyniósł 2,2 mld zł (tj. 0,3 proc.)

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w wrześniu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję