Wydarzenia

Rynek nieruchomości w Polsce w I kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 17-06-2015

Raport NBP: W I kwartale 2015 r. ceny transakcyjne nieruchomości na rynkach pierwotnym i wtórnym w największych miastach pozostały stabilne.

Narodowy Bank Polski opublikował 17 czerwca kwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony, mimo że ponownie wzrosła liczba mieszkań oczekujących na sprzedaż. Podobnie jak w poprzednim kwartale na rynku nieruchomości komercyjnych utrzymywała się nierównowaga pomiędzy popytem na przestrzeń a zwiększającą się podażą. Jej rezultatem była wysoka stopa pustostanów w sektorze biurowym – na koniec analizowanego okresu wynosiła ona 13 proc.

Ceny transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych największych miast były stabilne. W Warszawie odnotowano obniżkę cen na rynku wtórnym, związaną ze sprzedażą większej liczby mieszkań o niższym standardzie lub gorszej lokalizacji. We wszystkich analizowanych miastach ceny na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym. Stawki najmu w dużych miastach wykazywały niewielki wzrost, natomiast w Warszawie były stabilne.

Wzrosły dostępności kredytów oraz mieszkań, na co wpłynęły stabilne ceny nieruchomości, niższe stopy procentowe kredytów mieszkaniowych, a przede wszystkim wzrost dochodów nominalnych. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach wzrosła do poziomu 0,85 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a zatem była większa o 0,36 mkw. w porównaniu z minimum z III kwartału 2007 r.

Akcja kredytowa banków była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrósł, co było konsekwencją wypłat kredytów złotowych oraz zwiększenia wartości kredytów mieszkaniowych walutowych na skutek istotnego wzrostu kursu PLN/CHF. W strukturze walutowej portfeli banków od 2012 r. systematycznie spada udział kredytów nominowanych w walutach obcych, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Mimo sprzedaży firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości udział kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone pogorszył się i wyniósł 3,4 proc.

Nadal utrzymuje się wysoka rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Jest to związane z korzystną dla deweloperów relacją cen mieszkań do spadających od kilku lat kosztów materiałów i robót budowlanych. Kolejny kwartał zmalała liczba bankructw w branży deweloperskiej.

„Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w I kwartale 2015 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję