Wydarzenia

Rynek nieruchomości w Polsce w III kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 11-12-2015

Raport NBP: W III kwartale br. rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał stabilny. Natomiast na rynku nieruchomości komercyjnych nadal utrzymywała się nierównowaga między popytem na przestrzeń a jej podażą.

Narodowy Bank Polski opublikował 11 grudnia cokwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce.

Mimo wejścia w fazę ożywienia w nowym cyklu rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony. Podobnie jak w poprzednich kwartałach na rynku nieruchomości komercyjnych utrzymywała się nierównowaga pomiędzy popytem na przestrzeń a zwiększającą się podażą, wynikającą z realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Jej rezultatem była wysoka stopa pustostanów w sektorze biurowym. Na warszawskim rynku biurowym wyniosła ona ok. 14 proc.

Ceny transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych Warszawy i sześciu największych miast nieznacznie wzrosły. Było to efektem sprzedaży większej liczby mieszkań droższych, głównie tych z lepszą lokalizacją. Ceny transakcyjne mkw. na rynkach wtórnych większości dużych miast były stabilne. Jedynie w Warszawie kolejny kwartał z rzędu notowano obniżanie się cen, co było związane ze sprzedażą większej liczby mieszkań o słabszej jakości lub lokalizacji. We wszystkich analizowanych miastach ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym.

Średnie dostępności kredytów oraz mieszkań w dużych miastach zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wpłynęły na to stabilne ceny mkw. mieszkań, rosnące nominalne dochody gospodarstw domowych oraz nieco wyższe stopy procentowe nowych złotowych kredytów mieszkaniowych. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach wyniosła 0,83 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że była większa o 0,34 mkw. względem minimum z III kwartału 2007 r.

Akcja kredytowa banków w segmencie kredytów mieszkaniowych była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych zmniejszył się. Było to konsekwencją stabilnych wypłat kredytów złotowych, stopniowych spłat kredytów mieszkaniowych walutowych oraz niższego kursu PLN/CHF w porównaniu do poprzedniego kwartału. W strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych. Zjawisko to jest korzystne z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Wynika także z zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nieotrzymującym regularnych dochodów w walutach obcych. Dzięki sprzedaży przez banki firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości zmniejszył się udział kredytów mieszkaniowych uznanych za zagrożone.

Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Było to związane z korzystną dla deweloperów relacją cen mieszkań do niskich od kilku lat kosztów materiałów i robót budowlanych. Kolejny kwartał malała także liczba bankructw w branży deweloperskiej.

„Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w III kwartale 2015 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję