Wydarzenia

Raport o rynku pracy w I kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 29-06-2015

Analizy NBP: Silny spadek bezrobocia BAEL w I kw. 2015 r. był efektem rosnącego popytu na pracę w przemyśle, większej liczby pracujących w rolnictwie, ale także mniejszego napływu nowych osób na rynek pracy.

W I kw. 2015 wzrost liczby osób pracujących wg BAEL, pomimo rosnącej bazy, był tylko nieco wolniejszy niż przed kwartałem i wyniósł 1,7% r/r wobec 1,9% r/r przed kwartałem. Po raz pierwszy od 2013 roku wyraźnie wzrosła liczba pracujących na podstawie umów na czas nieokreślony (o ok. 1,0% r/r), choć w dalszym ciągu to mniej stabilne formy zatrudnienia dominowały w przypadku nowych przyjęć do pracy.

Podaż pracy spadła po raz pierwszy od 2007 r., zarówno na skutek dalszego obniżania się populacji, jak i z powodu spadku współczynnika aktywności zawodowej. Współczynnik ten nadal rośnie wśród osób w wieku powyżej 45 lat, ale obniża się wśród osób młodszych.

W I kw. 2015 r. stopa bezrobocia spadała wyraźnie szybciej. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych, stopa bezrobocia wyniosła 7,7%, tj. o 0,7 pp. mniej niż przed kwartałem.

Dane o przepływach na rynku pracy wskazują ponownie na wzrost szans znalezienia pracy i spadek ryzyka utraty pracy. Na spadek bezrobocia wpłynął ponadto wyraźnie mniejszy napływ do bezrobocia z nieaktywności.

Dynamika wzrostu płac nominalnych w gospodarce w I kw. 2015 r. wzrosła do 4,1% r/r. Na tę zmianę istotny wpływ miały podwyżki i wypłaty dodatkowych składników wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (4,0 r/r), ale szybszy wzrost płac dotyczył także sekcji sektora publicznego i najmniejszych firm.

Wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń przełożyło się na wyższą dynamikę ULC (kosztu pracy związanego z wytworzeniem jednostki produktu w gospodarce), choć wzrost płac został częściowo skompensowany rosnącą wydajnością pracy. Dynamika ULC wzrosła do 2,2% r/r wobec 1,8% r/r przed kwartałem.


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2015 r.

W najnowszym raporcie znalazły się także następujące analizy pogłębione:

  • Czy w większości firm podwyżki w latach 2008-2013 nie przewyższały inflacji?

    Ze względu na stosunkowo niską i stabilną dynamikę nominalnych wynagrodzeń, realna dynamika płac w Polsce w ostatnich kwartałach przyspieszała na skutek deflacji. Trudno na obecnym etapie stwierdzić, czy jest to przejaw większej presji płacowej i trwale wyższych podwyżek, jednak tendencja ta czyni lata 2014-2015 wyjątkowymi na tle lat 2008-2013, gdy w większości firm podwyżki pozostawały niższe niż inflacja.
  • Czy firmy z zagranicznym kapitałem oszczędzają na kosztach pracy w Polsce bardziej niż firmy rodzime?

    Przy systematycznie niskich nominalnych wzrostach wynagrodzeń od 2009 r. pojawia się wiele hipotez tłumaczących zachowanie pracodawców na polskim rynku pracy. Jedna z hipotez dotyczy roli, jaką odgrywają firmy zagraniczne: wobec słabej kondycji ekonomicznej w krajach, z których pochodzi większość obecnych w Polsce firm zagranicznych, centrale rzekomo naciskają na utrzymanie bądź wręcz obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Tymczasem to wzrost zatrudnienia w firmach zagranicznych, które charakteryzują się od lat najwyższym przeciętnym poziomem płac, był głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost funduszu płac w latach 2001-2013.
  • Dlaczego współczynnik aktywności zawodowej w Stanach Zjednoczonych obniża się?

    Od momentu rozpoczęcia ostatniej recesji w 2008 r. obniża się współczynnik aktywności zawodowej w Stanach Zjednoczonych, co może mieć negatywne konsekwencje dla potencjału tej gospodarki. Od 2008 współczynnik ten obniżył się łącznie o ok. 3 pp. i pomimo cyklicznej poprawy sytuacji gospodarczej, kontynuuje trend spadkowy. Przyczyny tego zjawiska nie są związane tylko z koniunkturą gospodarczą, ale także czynnikami demograficznymi oraz instytucjonalnymi. Jednocześnie w Polsce współczynnik aktywności zawodowej kształtuje się na niższym poziomie i cechuje się trendem rosnącym choć w grupie osób młodych (15-24 lata) i osób starszych (55+) występują podobne tendencje jak w Stanach Zjednoczonych.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję