Wydarzenia

Konferencja po lutowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 04-02-2015

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 3 i 4 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,00 proc., stopa lombardowa – 3,00 proc., redyskonta weksli – 2,25 proc, a stopa depozytowa – 1,00 proc. Jak podkreślono w komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP, jeśli jednak deflacja utrzyma się dłużej, niż przewidywano i tym samym wzrośnie ryzyko, że inflacja będzie pozostawała poniżej celu w średnim okresie, Rada nie wyklucza dostosowania polityki pieniężnej w najbliższym czasie. W komunikacie zaznaczono, że „pełniejsza ocena perspektyw powrotu inflacji do celu będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi informacjami, w tym marcową projekcją NBP”.

Rada jest bliżej decyzji o obniżce stóp niż w styczniu – powiedział prof. Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Na lutową decyzję Rady wpłynęła nie tylko ocena sytuacji makroekonomicznej w Polsce i jej najbliższym otoczeniu, ale także utrzymująca się ostatnio zwiększona zmienność na rynkach finansowych. – Sytuacja w sferze realnej jest stabilna, poza tym mamy nasze wewnętrzne, eksperckie projekcje inflacji. Wiemy mniej więcej, co się w najbliższych miesiącach może wydarzyć. Trzecia rzecz to zwiększona zmienność walutowa związana z upłynnieniem kursu franka szwajcarskiego. Wszystko to razem sprawiło, że chcemy odczekać kilka tygodni – powiedział prof. Belka.

Komentując sytuację na rynku walutowym i silną aprecjację franka szwajcarskiego, prezes NBP powiedział, że nie jest to wielką niespodzianką. – Kwestią istotną, dostrzeganą także na świecie, jest kwestia kredytów frankowych. Dyskusja wokół niej jest czynnikiem destabilizującym i utrudniającym podejmowanie decyzji w zakresie stóp procentowych.

Pytany o propozycje przewalutowania kredytów frankowych, prof. Belka powiedział, że najważniejsza jest troska o stabilność krajowego systemu finansowego. – Jednak nie w interesie właścicieli banków, ale milionów deponentów – podkreślił. – Chodzi nam o to, aby bezpieczeństwo złożonych w bankach depozytów nawet przez chwilę nie było zagrożone.

W konferencji, obok przewodniczącego, uczestniczyli prof. Anna Zielińska-Głębocka i prof. Jerzy Osiatyński. Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 3-4 marca 2015 r.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 3-4 marca 2015 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję