Wydarzenia

Konferencja po marcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 04-03-2015

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na marcowym posiedzeniu o obniżeniu stóp procentowych o 0,50 pkt proc. Decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Obradująca 3 i 4 marca Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. Od 5 marca stopa referencyjna będzie wynosiła 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„Biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie – na co wskazuje marcowa projekcja – Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po posiedzeniu.

Nie mniej istotnym argumentem przemawiającym za złagodzeniem polityki pieniężnej była – poza utrzymującą się deflacją – możliwość nadmiernego umocnienia się złotego w wyniku rozpoczęcia przez EBC programu luzowania ilościowego. Zmniejszył się także dysparytet pomiędzy stopami NBP a stopami innych banków centralnych. – Pozostajemy w zgodności z polityką innych banków centralnych funkcjonujących poza strefą euro – wyjaśnił prezes NBP prof. Marek Belka.

Rada podkreśliła także, iż cykl łagodzenia polityki pieniężnej zostaje zamknięty. Pytany o przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych, prezes NBP odpowiedział: – Według mnie ta przestrzeń została wypełniona. I dodał: – Nie widzę miejsca na dalsze obniżki i oczekiwania na nie.

Podczas marcowego posiedzenia Rada zapoznała się z najnowszą projekcją inflacji i PKB. Wynika z niej, że – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych oraz z uwzględnieniem danych dostępnych do 17 lutego br. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,0÷0,0% w 2015 r. (wobec 0,4÷1,7% w projekcji z listopada 2014 r.), -0,1÷1,8% w 2016 r. (wobec 0,6÷2,3%) oraz 0,1÷2,2% w 2017 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7÷4,2% w 2015 r. (wobec 2,0÷3,7% w projekcji z listopada 2014 r.), 2,2÷4,4% w 2016 r. (wobec 1,9÷4,2%) oraz 2,4÷4,6% w 2017 r. Rada przyjęła Raport o inflacji – marzec 2015.

W konferencji, obok przewodniczącego, uczestniczyli prof. Elżbieta Chojna-Duch i prof. Andrzej Kaźmierczak. Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 14-15 kwietnia 2015 r.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 14-15 kwietnia 2015 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję