Wydarzenia

Konferencja po lipcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 08-07-2015

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lipcowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 7 i 8 lipca Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen surowców. Jednocześnie oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Taką ocenę wspiera lipcowa projekcja NBP” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po obradach.

Potwierdzam, że prawdopodobieństwo jakichkolwiek zmian poziomu oprocentowania jest niewielkie – powiedział prezes NBP prof. Marek Belka podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Przypomniał tym samym swoją wypowiedź z kwietnia, w której oznajmił, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej został zakończony.

Pytany, czy do zmiany poziomu stóp procentowych mogłaby skłonić Radę sytuacja w Grecji oraz na chińskich giełdach, prezes NBP powiedział: – Nie spodziewam się tego. I dodał: – Gdyby Polska miała odczuć negatywne skutki sytuacji w Grecji, to ich oddziaływanie byłoby jedynie pośrednie, a bank centralny jest przygotowany, by im przeciwdziałać.

Prezes NBP podkreślił również, że ma nadzieję, iż Grecji i Trojce uda się wypracować kompromis. – Kwestia statusu Grecji jest przedmiotem nie tylko rozważań ekonomistów, ale i rozważań prawników. Nie ma dokładnie opisanego w traktach europejskich takiego zdarzenia, jakie może grozić w tej chwili. Nie pozostaje mi nic innego, jak mieć nadzieję, że Komisja Europejska i Rada Europejska dojdą do porozumienia z rządem Grecji, co pozwoli Grecji dalej funkcjonować w strefie euro, a systemowi bankowemu w Grecji funkcjonować w przyszłości tak sprawnie, jak to możliwe.

Podczas posiedzenia Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB. Wynika z niej, że – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,1÷ -0,4% w 2015 r. (wobec -1,0÷0,0% w projekcji z marca 2015 r.), 0,7÷2,5% w 2016 r. (wobec -0,1÷1,8%) oraz 0,5÷2,6% w 2017 r. (wobec 0,1÷2,2%). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0÷4,3% w 2015 r. (wobec 2,7÷4,2% w projekcji z marca 2015 r.), 2,3÷4,5% w 2016 r. (wobec 2,2÷4,4%) oraz 2,5÷4,7% w 2017 r. (wobec 2,4÷4,6%). Rada przyjęła Raport o inflacji – lipiec 2015.

Najnowszy Raport o inflacji zostanie zaprezentowany przez NBP podczas konferencji w poniedziałek 13 lipca. Ze względu na cut-off date dla projekcji jej podstawowy scenariusz nie uwzględnia jeszcze wydarzeń w Grecji. Dlatego eksperci Instytutu Ekonomicznego NBP przygotowali dodatkowy wariant scenariusza, biorący pod uwagę sytuację w Grecji. – W poniedziałek zapoznają się państwo ze scenariuszem awaryjnym, czy też bardziej pesymistycznym, który te wydarzenia będzie uwzględniał. Od razu jednak powiem, że nie będzie tam żadnych rewelacji – ścieżka PKB i inflacji nie będzie wiele odbiegać od scenariusza podstawowego – podkreślił prof. Marek Belka.

W konferencji, obok przewodniczącego, uczestniczyli prof. Elżbieta Chojna-Duch oraz prof. Andrzej Kaźmierczak.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 1-2 września 2015 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję