Wydarzenia

Konferencja po listopadowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 04-11-2015

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na listopadowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 3 i 4 listopada Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie źródłem niepewności dotyczącej szybkości powrotu inflacji do celu pozostaje ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących i wpływ tego na światową koniunkturę, a także możliwość utrzymania się niskich cen surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po listopadowym posiedzeniu.

Komentując decyzję RPP podczas konferencji prasowej, prof. Marek Belka powiedział, że obecnie nie skłania się ona ku decyzji o zmianie poziomu stóp procentowych: – PKB rośnie w tempie dość stabilnym, sytuacja nie powinna być w przyszłym roku gorsza niż w obecnym. Mamy nadzieję, że w grudniu pojawi się wreszcie dodatni wskaźnik inflacji, chociaż ostatnie miesiące nauczyły nas pokory w tym zakresie. To powoduje, że Rada nie ma dziś skłonności do podejmowania decyzji zmieniających stopy procentowe. I dodał: – Listopadowa projekcja pokazuje pewne minimalne korekty, zarówno w ścieżce inflacji jak i PKB. To są korekty w dół, ale powtarzam: minimalne.

Podczas listopadowego posiedzenia RPP zapoznała się bowiem z najnowszą projekcją inflacji i PKB. Wynika z niej, że – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz z uwzględnieniem danych dostępnych do 19 października br. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 – -0,8% w 2015 r. (wobec -1,1 – -0,4% w projekcji z lipca 2015 r.), 0,4 – 1,8% w 2016 r. (wobec 0,7 – 2,5%) oraz 0,4 – 2,5% w 2017 r. (wobec 0,5 – 2,6%). Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9 – 3,9% w 2015 r. (wobec 3,0 – 4,3% w projekcji z lipca 2015 r.), 2,3 – 4,3% w 2016 r. (wobec 2,3 – 4,5%) oraz 2,4 – 4,6% w 2017 r. (wobec 2,5 – 4,7%).

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli: prof. Elżbieta Chojna-Duch i prof. Jerzy Hausner.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 1-2 grudnia 2015 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję