Wydarzenia

Konferencja po grudniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 02-12-2015

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na grudniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 1 i 2 grudnia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie źródłem niepewności dotyczącej szybkości powrotu inflacji do celu pozostaje ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących i wpływ tego na światową koniunkturę, a także możliwość utrzymania się niskich cen surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po grudniowym posiedzeniu.

Komentując decyzję RPP podczas konferencji prasowej, prof. Marek Belka przytoczył opinię Rady wyrażoną w komunikacie, o tym że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi. – Gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu i równowagi i pewien udział – istotny udział – w tym sukcesie ma polityka pieniężna – stwierdził.

Pytany o komentarz do ostatnich danych o PKB, inflacji i wskaźnika PMI, prezes NBP powiedział, że wszystkie te dane potwierdzają obraz Rady dotyczący rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce.

Pytany o perspektywy dla polskiej gospodarki, profesor Marek Belka powiedział: - Z jednej strony mamy przyzwoite, bardzo stabilne tempo wzrostu gospodarczego. PMI jest dalej pozytywny, wskazuje, że nie powinniśmy mieć kłopotu z utrzymaniem gospodarki na takiej ścieżce wzrostu, przynajmniej w najbliższych miesiącach. – A co do inflacji, to ujemny wskaźnik zaczyna nam się kurczyć i oczekujemy, że niebawem będziemy mieli dodatnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych. To wszystko jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeśli są odchylenia, to niewielkie – dodał prof. Marek Belka.

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Andrzej Kaźmierczak i dr hab. Andrzej Rzońca.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 13-14 stycznia 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję