Komunikaty

Publikacja raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”

Data publikacji strony: 16-11-2015

We wtorek, 17 listopada o godz. 10.00 Narodowy Bank Polski opublikuje na swojej stronie www.nbp.pl raport „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”, który szczegółowo analizuje sytuację majątkową polskich gospodarstw domowych.

Badanie zasobności gospodarstw domowych jest badaniem ankietowym zorientowanym na rozpoznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej respondentów, ze szczególnym uwzględnieniem zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań (pasywów). Badanie zostało zrealizowane w 2014 roku przez Narodowy Bank Polski, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym i miało charakter pilotażowy.

Raport opisuje między innymi:

  • z czego składają się majątki polskich gospodarstw domowych i jaka jest ich przeciętna wartość,
  • jakie są różnice i nierówności dochodowe oraz majątkowe (współczynnik Giniego),
  • porównanie zasobności gospodarstw domowych Polski i krajów strefy euro,
  • jakie jest obciążenie gospodarstw domowych długiem i ryzyko finansowe,
  • jaka część gospodarstw zadłużonych znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Prasowym NBP (e-mail: press@nbp.pl, tel. 22 185 25 27 lub 22 185 29 87).

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję