Komunikaty

NBP podsumował osiągnięcia Akademii "Dostępne Finanse"

Data publikacji strony: 17-05-2016

Ponad 36 tysięcy osób przeszkolonych, blisko 700 spotkań w różnych miastach Polski, ponad 1000 ambasadorów obrotu bezgotówkowego, to tylko bezpośrednie efekty projektu Akademia „Dostępne Finanse” (ADF) realizowanego przez Narodowy Bank Polski. We wtorek 17 maja NBP podsumował pierwszy etap trwającego od 2012 roku projektu, który dotarł do co najmniej 4 milionów Polaków i wpłynął na zmniejszenie skali wykluczenia finansowego w naszym kraju.

Z danych statystycznych zbieranych przez NBP wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat przybyło w Polsce ponad 2,6 mln rachunków płatniczych. Z badań Banku Światowego wynika, że wskaźnik ubankowienia osób powyżej 15 roku życia wzrósł w Polsce w latach 2011-2014 o 8 punktów %. Stało się to dzięki różnorodnym działaniom, w tym zainicjowanej przez Narodowy Bank Polski Akademii „Dostępne Finanse”.

„Te dane to optymistyczna informacja opisująca zmniejszenie skali wykluczenia finansowego w Polsce. ADF to wyzwania także na przyszłość. Do tej pory głównymi odbiorcami działań były osoby powyżej 55 roku życia, gdyż w tej grupie występował dotąd największy odsetek osób nieubankowionych. Koleiną grupę wymagającą uwagi tworzą osoby młode w wieku od 18 do 24 lat” –mówi Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Poziom ubankowienia w Polsce – rozumiany jako posiadanie rachunku bankowego – wśród osób powyżej 15 roku życia wynosił wg Banku Światowego z 2014 roku 78%, a średnia dla UE to 90 %. Dla porównania w 2011 r. było to 70 % dla Polski i 87% dla UE. Polska odnotowała w tym okresie jeden z największych wzrostów ubankowienia w Europie, przeganiając pod tym względem kilka krajów Unii Europejskiej.

Generacja Y to fenomen społeczny naszych czasów. Przedstawiciele tego pokolenia głównie z pragmatyzmu sięgają po gotówkę, jednakże korzystanie z różnorodnych form płatności bezgotówkowych, to kwestia dobrych wzorców i minimum wiedzy. Dotarcie do młodych nieubankowionych osób, to wyzwanie ADF na najbliższe lata.

Akademia „Dostępne Finanse” to inicjatywa NBP koordynowana na poziomie lokalnym, przez Oddziały Okręgowe NBP, skierowana przede wszystkim do osób nieubankowionych. Liderzy społeczności lokalnych współpracujący z ADF stają się Ambasadorami obrotu bezgotówkowego i przekazują bezpośrednio w swoich środowiskach wiedzę nt. korzyści wynikających z nowoczesnych form płatności, a także bezpieczeństwa finansów. Akcję wspierają Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Związek Banków Polskich, a patronat nad nią objęły Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Więcej informacji nt. ADF można znaleźć na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl) w zakładce System płatniczy - Akademia „Dostępne Finanse”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję