Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2016 r.

Data publikacji strony: 30-03-2016

W dniu 30 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • zapoznała się z informacją na temat wizji przyszłości europejskiej infrastruktury rynku finansowego z punktu widzenia Eurosystemu – „Vision 2020”, przedstawioną przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2015 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2016 r.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2015 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych, związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2015 r.),
  • Podsumowaniem seminarium nt. limitowania kwotowych płatności gotówkowych miedzy przedsiębiorstwami, zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski oraz Centrum Prawa Nowych Technologii w dniu 30 listopada 2015 r.

a także z:

  • informacją pt.Interpretacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r., ustalającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (dalej: Rozporządzenie SEPA) – podsumowanie ustaleń Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA (SEPA Polska),
  • Raportem nt. Big Data,

przygotowanymi przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r.

Plik do pobrania:
Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 marca 2016 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję