Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 24 czerwca 2016 r.

Data publikacji strony: 24-06-2016

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczyli: Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, i Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z planami Ministerstwa Rozwoju, dotyczącymi elektronicznych płatności w sektorze publicznym, przedstawionymi przez Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, oraz Sebastiana Christowa, Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,
  • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat prac nad projektem “Schemat Krajowy”,
  • zapoznała się z przedstawioną przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. oceną funkcjonowania systemu BLIK – polskiego systemu płatności mobilnych po pierwszym roku jego działania i z planami jego rozwoju w 2016 r. oraz omówiła zaprezentowane strategiczne cele BLIK,
  • zapoznała się z wynikami analizy stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 i przedyskutowała wynikające z niej wnioski.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.,
  • Informacją o realizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020 w 2015 roku, sporządzoną przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 30 września 2016 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 24 czerwca 2016 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję