Komunikaty

Polska gospodarka poprawia swoją konkurencyjność – awans o 5 pozycji w rankingu WEF

Data publikacji strony: 28-09-2016

Polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna, wynika z tegorocznego rankingu Światowego Forum Gospodarczego (WEF). W 2016 r. Polska zajmuje 36 miejsce na świecie w rankingu, w którym ujęto 138 państw. Najbardziej konkurencyjne gospodarki świata to Szwajcaria, wyprzedzająca Singapur i Stany Zjednoczone.

„Globalny raport konkurencyjności 2016-2017” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum i ma kluczowe znacznie m.in. dla decyzji zagranicznych inwestorów. W tym roku bierze w nich udział około 14.000 firm z 138 państw świata, w tym 214 z Polski. Narodowy Bank Polski od 2009 r. aktywnie uczestniczy w badaniach i jest polskim partnerem WEF. Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2016 r.

- W raporcie zwraca się uwagę, że malejąca otwartość gospodarek zagraża wzrostowi i konkurencyjności. Ponadto coraz większe znaczenie dla konkurencyjności i wzrostu mają czynniki związane z nowymi technologiami i innowacjami chociaż nadal istotne pozostają infrastruktura, ochrona zdrowia, edukacja oraz dobrze funkcjonujące rynki – mówi, powołując się na raport, prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski.

Polska a region

W tegorocznej edycji raportu Polska zajęła 36 miejsce, awansując o pięć miejsc w porównaniu do 2015roku. Polską gospodarkę nadal, podobnie jak litewską (35 miejsce), łotewską (49 miejsce) i słowacką (65 miejsce) zakwalifikowano do grupy przejściowej – pomiędzy grupą państw, które wciąż konkurują efektywnością, a tymi które są najbardziej konkurencyjne dzięki przewagom innowacyjnym. Czechy i Estonia, które od lat wyprzedzają Polskę w tym rankingu zajmują, podobnie jak w roku ubiegłym, odpowiednio 31 i 30 pozycję. Oba te kraje zaliczane są już do grupy państw konkurujących głównie innowacyjnością.

Ocena przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy, uczestniczący w badaniu tradycyjnie już jako największą barierę w prowadzeniu działalności na pierwszym miejscu wskazali prawo podatkowe. Na kolejnych miejscach w rankingu barier znalazły się przepisy regulujące rynek pracy, niepewność polityki gospodarczej i stawki podatkowe. W porównaniu z poprzednim rokiem zmian w rankingu barier jest niewiele. Dotyczą one m.in. kwestii niepewności polityki gospodarczej.

Spośród czynników podstawowych w Polsce poprawiły się oceny infrastruktury, otoczenia makroekonomicznego oraz edukacji i ochrony zdrowia. Natomiast pogorszyły się oceny związane z funkcjonowaniem instytucji. W grupie czynników poprawiających efektywność spadły oceny rozwoju rynków finansowych, otwartości technologicznej i szkolnictwa wyższego. Na historycznie niskich poziomach pozostają oceny efektywności rynku pracy. Kolejny rok z rzędu poprawiły się oceny innowacyjności, nadal jednak biorąc pod uwagę ten aspekt rankingu Polska pozostaje na dalekim miejscu.

Globalny Indeks Konkurencyjności

Globalny Indeks Konkurencyjności, obliczany przez World Economic Forum, oraz oparty na tych wynikach „Globalny raport konkurencyjności” to ważne lektury dla zagranicznych inwestorów. Stanowią pierwszy etap selekcji rynków, na których warto inwestować, a także cenne, wiarygodne źródło analizy porównawczej, obejmujące szerokie spektrum informacji biznesowych.

Wykorzystywany w „Globalnym raporcie konkurencyjności” ranking konkurencyjności jest oparty na Globalnym Indeksie Konkurencyjności (Global Competitiveness Index, GCI), opracowanym po raz pierwszy w 2004 r. dla Światowego Forum Gospodarczego przez Xaviera Sala-i-Martina. Zgodnie z definicją konkurencyjności jako „zbioru instytucji, polityk oraz czynników determinujących poziom wydajności w danym kraju” punktacja Raportu jest obliczana na podstawie danych publicznych i prywatnych w podziale na 12 kategorii, w tzw. filarów konkurencyjności (instytucje, infrastruktura, otoczenie makro, zdrowie i szkolnictwo elementarne, szkolnictwo wyższe, efektywność rynku dóbr, efektywność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, otwartość technologiczna, wielkość rynku, złożoność biznesu, innowacyjność), które razem tworzą pełny obraz konkurencyjności danego kraju.

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe NBP, e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12)

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję