Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 października 2016 r.

Data publikacji strony: 03-10-2016

W dniu 3 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • rozpatrzyła informację Narodowego Banku Polskiego na temat systemów płatności natychmiastowych w Polsce i zakresu wdrożenia sugerowanych w 2015 r. przez NBP działań wspierających ich rozwój. Rada poparła sugerowane przez NBP dalsze działania mające na celu rozwój systemów płatności natychmiastowych w Polsce oraz rozszerzenie ich zasięgu i dostępności.
  • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (dyrektywa PAD),
  • zapoznała się z informacją organizacji VISA na temat innowacji wprowadzanych przez tę organizację na rynku kart płatniczych i przedyskutowała ich znaczenie dla rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2016 r.,
  • Informacją w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 260/2012 ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w zakresie dotyczącym realizacji płatności w euro w standardzie SEPA,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie od grudnia do czerwca 2015 r.

oraz z Informacją na temat prac Forum ds. eFaktury i eOpłat, przygotowaną przez Związek Banków Polskich.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 października 2016 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję