Komunikaty

Nowe monety kolekcjonerskie z serii Skarby Stanisława Augusta i Historia Monety Polskiej

Data publikacji strony: 06-12-2016

W środę 7 grudnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Aleksandra Jagiellończyka oraz monety „Szeląg, talar Stefana Batorego”. To kolejne emisje w seriach: „Skarby Stanisława Augusta” oraz „Historia Monety Polskiej”.

„Aleksander Jagiellończyk” to kolejna moneta z wyjątkowej kolekcji srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta”, które odwzorowują słynną osiemnastowieczną serię medalierską z wizerunkami królów Polski, wykonaną na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. – Królewskie medale powstały w mennicy warszawskiej w latach 1791-1797/1798. (…) Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są wiernymi replikami medali, zachowują średnicę i wysokość reliefu oryginałów. Dotyczy to portretów królewskich prezentowanych na rewersach monet – przypomina Tomasz Bylicki, kustosz z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Na rewersie monety umieszczono stylizowane popiersie Aleksandra Jagiellończyka z profilu (według obrazu Marcella Bacciarellego). U góry monety półkolem napis: ALEXANDER. Autorami wizerunków monet są Anna Wątróbska-Wdowiarska oraz Robert Kotowicz. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze numizmatycznym na stronie NBP.

Główny motyw kolejnej monety kolekcjonerskiej, zaprojektowanej przez Urszulę Walerzak, stanowi odwzorowanie szeląga i talara bitych za panowania Stefana Batorego. – Panowanie Stefana Batorego (1576-1586) przynosi dalszą modyfikację i rozwój systemu menniczego. Zasadniczą rolę w jego kształtowaniu miała ordynacja z 1580 roku. Król postanawia w niej o zawarciu polsko-litewskiej unii monetarnej i biciu w obu częściach Rzeczypospolitej ujednoliconych jednostek pieniężnych. Wymienione zostały między innymi talary, trojaki, gorsze i szelągi – mówi prof. Stanisław Suchodolski, konsultant merytoryczny serii „Historia Monety Polskiej”. Na awersie talara widnieje półpostać króla Stefana Batorego w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Na rewersie zaś ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze numizmatycznym na stronie NBP.

Moneta złota „Skarby Stanisława Augusta – Aleksander Jagiellończyk” o nominale 500 zł będzie dostępna w nakładzie do 600 egzemplarzy w cenie 12 000 zł brutto; w przypadku monety srebrnej o nominale 50 zł nakład wyniesie do 6 tys. egzemplarzy w cenie 720 zł brutto. Moneta „Historia Monety Polskiej – szeląg, talar Stefana Batorego” o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 20 tys. sztuk, a jej cena wyniesie 180 zł. Monety dostępne będą w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Kolejna emisja wartości kolekcjonerskich planowana jest na 14 grudnia – do obiegu zostanie wprowadzona moneta o nominale 10 zł upamiętniająca 35. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się stronie internetowej oraz w zakładce „Monety okolicznościowe NBP”.

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe NBP, e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12)

Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl, tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję