Komunikaty

MFW pozytywnie ocenił wypełnianie przez Polskę kryteriów dostępu do FCL

Data publikacji strony: 13-01-2016

13 stycznia 2016 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) dokonała przeglądu wypełniania przez Polskę kryteriów kwalifikujących do posiadania dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (ang. Flexible Credit Line - FCL), przyznanego w styczniu 2015 r. na dwa lata.

Obowiązkowy przegląd przeprowadzony po pierwszym roku obowiązywania FCL potwierdził, że w ocenie MFW fundamenty polskiej gospodarki są silne, a polityka makroekonomiczna, w tym monetarna - właściwa. Pozytywny wynik przeglądu był warunkiem utrzymania przez Polskę dostępu do środków Funduszu w ramach FCL przez kolejny rok.

Jednocześnie, na wniosek Ministra Finansów oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), wysokość środków postawionych do dyspozycji Polski w ramach FCL została zmniejszona z 15,5 mld SDR (co stanowiło ok. 22,1 mld USD wg kursu średniego NBP z 14 stycznia 2015 r.; ok. 21,4 mld USD wg kursu średniego z 13 stycznia 2016 r.) do 13 mld SDR (ok. 17,9 mld USD wg kursu średniego NBP z 13 stycznia 2016 r.).

NBP obsługuje FCL jako agent finansowy Rządu RP na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o NBP.

  http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1612.pdf

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję