Wydarzenia

Inflacja bazowa w lutym 2016 r.

Data publikacji strony: 16-03-2016

Dane NBP: W lutym 2016 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,1 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 marca br. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lutym 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,9 proc. wobec -1,0 proc. zanotowanych w styczniu br.;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,5 proc. wobec -0,6 proc. zanotowanych w styczniu br.

Wskaźniki inflacji bazowej pozostają na bardzo niskim poziomie. W styczniu br. dwie spośród czterech miar, tj. inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych i 15-proc. średnia obcięta, osiągnęły swoje historyczne minima. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii znalazła się na poziomie najniższym od czerwca 2006 r. Natomiast inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu najniższej historycznie wartości w lutym 2015 r., rośnie. Wciąż jednak pozostaje ujemna i utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż pozostałe miary inflacji bazowej.

Podany 15 marca br. przez GUS wskaźnik CPI za luty br. wyniósł -0,8 proc. (r/r). Szacunek flash GUS będzie ponownie dostępny począwszy od danych za marzec br.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej »

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję