Wydarzenia

Inflacja bazowa w marcu 2016 r.

Data publikacji strony: 12-04-2016

Dane NBP: W marcu 2016 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,9 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 12 kwietnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -1,0 proc., wobec -0,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,3 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc., wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,5 proc., czyli tyle samo co w lutym 2016 r.

Wskaźniki inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie, w większości oscylując wokół swoich historycznych minimów.

Podany 11 kwietnia br. przez GUS wskaźnik CPI za marzec 2016 r. wyniósł -0,9 proc. (r/r), wobec -0,8 proc. miesiąc wcześniej. Odczyt ten był zgodny z szacunkiem flash GUS z 31 marca br. Do pogłębienia deflacji przyczynił się przede wszystkim spadek rocznej dynamiki cen paliw (do -13,4 proc. r/r w marcu br. - ujemny efekt bazy związany ze znacznie słabszym niż w marcu ub.r. wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych) oraz spadek cen usług w zakresie rekreacji i kultury - do -2,6 proc. r/r w marcu br.

W kierunku osłabienia spadku wskaźnika CPI oddziaływał wzrost rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 0,8 proc. r/r w marcu br., co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen żywności nieprzetworzonej (owoce, warzywa, ryby).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej »

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję