Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2016 r.

Data publikacji strony: 15-03-2016

Dane NBP: W styczniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,4 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (2,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 10,5 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 15 marca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 58,3 mld zł i był wyższy o 1,3 mld zł (tj. o 2,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 1,5 mld zł (tj. o 2,8 proc.) do poziomu 55,8 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W styczniu 2015 r. również było ono dodatnie i wyniosło 2,7 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 3,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 12,7 mld zł i, w porównaniu ze styczniem 2015 r., zwiększyły się o 0,9 mld zł (tj. o 7,8 proc). Wartość rozchodów wyniosła 9,3 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 4,4 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 5,9 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,2 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (2,3 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję