Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w lutym 2016 r.

Data publikacji strony: 13-04-2016

Dane NBP: W lutym br. na rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (1,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 kwietnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 63,6 mld zł i był wyższy o 6,0 mld zł (tj. o 10,4 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 6,7 mld zł (tj. o 12,1 proc.) do poziomu 62,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł. W lutym 2015 r. również było ono dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 3,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 12,7 mld zł i, w porównaniu z lutym 2015 r., zwiększyły się o 1,0 mld zł (tj. o 8,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 9,2 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 7,6 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo było również ujemne i wyniosło 2,7 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,3 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych i wynagrodzeń pracowników o łącznej wartości 0,2 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję