Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w marcu 2016 r.

Data publikacji strony: 13-05-2016

Dane NBP: W marcu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,5 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (4,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 maja br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 66,2 mld zł i był wyższy o 2,5 mld zł (tj. o 3,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 3,6 mld zł (tj. o 5,8 proc.) do poziomu 65,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,9 mld zł. W marcu 2015 r. również było ono dodatnie i wyniosło 2,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 3,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,0 mld zł i, w porównaniu z marcem 2015 r., zwiększyły się o 1,0 mld zł (tj. o 8,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 9,5 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 5,0 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 4,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,8 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-30
1 EUR4,6188
1 USD3,9563
1 CHF4,3197
1 GBP5,1269
100 JPY3,7887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję