Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2016 r.

Data publikacji strony: 14-11-2016

Dane NBP: We wrześniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (7,2 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 4,3 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 listopada br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 2,3 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 66,2 mld zł i był wyższy o 2,6 mld zł (tj. o 4,1 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 3,7 mld zł (tj. o 5,8 proc.) do poziomu 67,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. We wrześniu 2015 r. było ono dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 4,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,1 mld zł i, w porównaniu z wrześniem 2015 r., zwiększyły się o 0,6 mld zł (tj. o 4,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,8 mld zł i zwiększyła się o 0,3 mld zł (tj. o 2,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 7,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyło się przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (8,3 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję