Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2016 r.

Data publikacji strony: 12-02-2016

Dane NBP: W styczniu 2016 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 4,2 mld zł. Spadek podaży pieniądza w pierwszym miesiącu roku jest zjawiskiem typowym.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 12 lutego br., wskazują, że w styczniu 2016 r. zasoby pieniądza zmniejszyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 151,2 mld zł i był o 4,2 mld zł (tj. o 0,4 proc.) niższy niż na koniec grudnia 2015 r.

Głównym składnikiem decydującym o wielkości i kierunku miesięcznej zmiany M3 były depozyty przedsiębiorstw, których wartość zmniejszyła się o 12,3 mld zł (tj. o 4,9 proc.) do poziomu 237,1 mld zł. Jest to zjawisko typowe dla stycznia, będące wynikiem odtworzenia sald na kontach rozrachunkowych po rozpoczęciu nowego roku bilansowego oraz wypłat premii i nagród rocznych na rzecz pracowników. Istotny wpływ miał także spadek depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych o 2,0 mld zł (tj. o 38,1 proc.) do poziomu 3,3 mld zł. Natomiast elementem znacznie ograniczającym spadek M3 był przyrost depozytów gospodarstw domowych o 6,9 mld zł (tj. o 1,1 proc.) do 652,9 mld zł.

W kierunku zmniejszenia podaży pieniądza M3 najsilniej oddziaływał spadek zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Zadłużenie sektora instytucji samorządowych zmniejszyło się o 4,4 mld zł (tj. o 2,2 proc.) do poziomu 196,9 mld zł. Zobowiązania niemonetarnych instytucji finansowych wobec banków zmniejszyły się o 3,8 mld zł (tj. o 6,2 proc.) do poziomu 56,9 mld zł. Natomiast największy wzrost zadłużenia wystąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 12,4 mld zł (tj. o 3,8 proc.) do poziomu 336,5 mld zł. Zwiększył się także stan należności od gospodarstw domowych – o 4,6 mld zł (tj. 0,7 proc.) do poziomu 637,1 mld zł. Na wielkość nominalnego przyrostu zadłużenia tych sektorów silnie wpłynęły zmiany nietransakcyjne, przede wszystkim związane z osłabieniem złotego wobec głównych walut zagranicznych.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję