Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2016 r.

Data publikacji strony: 14-03-2016

Dane NBP: W lutym br. podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,1 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były depozyty gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 marca br., wskazują, że w lutym 2016 r. zasoby pieniądza umiarkowanie zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 158,2 mld zł i był o 7,1 mld zł (tj. o 0,6 proc.) wyższy niż na koniec stycznia 2016 r.

Wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 5,6 mld zł (tj. o 0,9 proc.) do poziomu 658,3 mld zł. W lutym miesięczny przyrost depozytów tego sektora jest zazwyczaj wyższy niż w następnych miesiącach, m.in. w wyniku kontynuacji dodatkowych wypłat dla pracowników z tytułu premii i nagród rocznych. Wysoki przyrost depozytów odnotowano w sektorze instytucji samorządowych – zwiększyły się one o 5,0 mld zł (tj. o 20,2 proc.) do poziomu 30,0 mld zł. Zmiana ta jest obserwowana corocznie, a jej przyczyną jest przekazanie przez sektor instytucji rządowych szczebla centralnego większej, w porównaniu do pozostałych miesięcy roku, wartości środków należnych samorządom. Obniżyła się natomiast wartość depozytów przedsiębiorstw – o 1,4 mld zł (tj. o 0,6 proc.) do poziomu 235,3 mld zł. Spadek poziomu depozytów w tym sektorze jest sytuacją typową dla dwóch pierwszych miesięcy w roku, a jego przyczyną jest uruchomienie części środków przez podmioty gospodarcze, m.in. w celu dokonania dodatkowych wypłat dla pracowników.

Do zwiększenia stanu pieniądza M3 w lutym 2016 r. przyczynił się wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 21,3 mld zł (tj. o 10,8 proc.) do wysokości 218,8 mld zł. Zmniejszyło się natomiast zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw. Zadłużenie sektora niemonetarnych instytucji finansowych spadło o 5,1 mld zł (tj. o 9,0 proc.) do poziomu 51,8 mld zł. Stan zadłużenia przedsiębiorstw obniżył się o 3,5 mld zł (tj. o 1,0 proc.) i wyniósł na koniec lutego br. 332,6 mld zł. Wzrosło natomiast zadłużenie gospodarstw domowych. Stan należności od tego sektora zwiększył się o 1,0 mld zł (tj. o 0,2 proc.) i wyniósł 638,1 mld zł. Luty, na tle innych miesięcy, charakteryzuje się sezonowym zmniejszonym popytem na kredyty ze strony gospodarstw domowych.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję