Wydarzenia

Podaż pieniądza w marcu 2016 r.

Data publikacji strony: 14-04-2016

Dane NBP: W marcu br. podaż pieniądza M3 wzrosła o 3,6 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były depozyty gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 kwietnia br. wskazują, że w marcu 2016 r. zasoby pieniądza umiarkowanie się zwiększyły. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1162,5 mld zł i był o 3,6 mld zł (tj. o 0,3 proc.) wyższy niż na koniec lutego 2016 r.

Wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,5 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do poziomu 661,9 mld zł. Odnotowano znaczący przyrost depozytów w sektorze instytucji samorządowych – zwiększyły się one o 2,1 mld zł do najwyższego historycznie poziomu 32,1 mld zł (tj. o 7,0 proc.). Zwiększyła się zwłaszcza wartość środków na rachunkach urzędów miast oraz urzędów marszałkowskich. Obniżyła się natomiast wartość depozytów przedsiębiorstw – o 4,6 mld zł (tj. o 2,0 proc.) do poziomu 230,5 mld zł.

Do zwiększenia stanu pieniądza M3 w marcu 2016 r. przyczynił się wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 7,5 mld zł (tj. 3,5 proc.) do poziomu 226,3 mld zł oraz w mniejszym stopniu zadłużenie sektora niemonetarnych instytucji finansowych – o 2,7 mld zł (tj. 5,1 proc.) do poziomu 54,7 mld zł. Spadło natomiast nominalne zadłużenie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Zadłużenie klientów indywidualnych zmniejszyło się o 2,0 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 636,2 mld zł a przedsiębiorstw o 2,0 mld zł (tj. o 0,6 proc.) do poziomu 330,5 mld zł. Nominalne spadki były wynikiem wzmocnienia złotego wobec głównych walut zagranicznych.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję