Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2016 r.

Data publikacji strony: 14-06-2016

Dane NBP: W maju br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 10,0 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz gospodarstw domowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 czerwca br. wskazują, że w maju 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 188,4 mld zł i był o 10,0 mld zł, (tj. o 0,9 proc.) wyższy niż na koniec kwietnia 2016 r. Identyczny przyrost podaży pieniądza odnotowano w maju 2015 r.

W maju br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 4,9 mld zł, (tj. o 2,1 proc.) do poziomu 242,2 mld zł. Wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 2,4 mld zł (tj. o 0,4 proc.) do wysokości 668,0 mld zł. Wzrosły także depozyty instytucji samorządowych o 3,0 mld zł, (tj. o 9,3 proc.) do poziomu 35,8 mld zł.

W kierunku zwiększenia podaży pieniądza M3 oddziaływał wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 1,2 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do poziomu 216,7 mld zł oraz akcja kredytowa prowadzona przez banki dla gospodarstw domowych – ich zadłużenie wzrosło o 0,9 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do wysokości 646,3 mld zł. Zmniejszyło się natomiast zadłużenie przedsiębiorstw o 1,0 mld zł, (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 335,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję