Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2016 r.

Data publikacji strony: 14-09-2016

Dane NBP: W sierpniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 0,4 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie przyrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 września br. wskazują, że w sierpniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,2 bln zł i był o 0,4 mld zł wyższy niż na koniec lipca 2016 r.

W sierpniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 1,3 mld zł, tj. o 0,5 proc, do poziomu 242 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych nie uległa większej zmianie i wyniosła 679,2 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zmniejszył się o 0,9 mld zł do 164,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do wysokości 653,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,4 mld zł (tj. 0,1 proc.) do 337,6 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 9,1 mld zł (tj. o 4,1 proc.) do poziomu 215,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję