Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2016 r.

Data publikacji strony: 14-12-2016

W listopadzie br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 21,4 mld zł. Miesięczne tempo przyrostu było najwyższe od ponad 2 lat. Do wzrostu przyczyniły się głównie depozyty i inne zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 grudnia br. wskazują, że w listopadzie 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 239,7 mld zł i był o 21,4 mld zł wyższy niż na koniec października 2016 r.

W listopadzie br. największy przyrost depozytów wobec innych zobowiązań banków nastąpił w sektorze gospodarstw domowych – o 10,7 mld zł (tj. o 1,6 proc.) do poziomu 694,3 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 6,9 mld zł (tj. o 2,8 proc.) i wyniosła 255,2 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się w listopadzie o 3,6 mld zł do 170,5 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,2 mld zł (tj. o 0,9 proc.) do wysokości 664,8 mld zł.

Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,8 mld zł (1,1 proc.) do 346,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 14,7 mld zł (tj. o 6,7 proc.) do poziomu 236,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję