Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-01-2016

Dane NBP: W grudniu 2015 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się nominalnie o 25,4 mld zł. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych i w mniejszym stopniu depozyty przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem kreacji pieniądza M3 było zadłużenie netto instytucji rządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 stycznia br., wskazują, że w grudniu 2015 r. zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 155,7 mld zł i był o 25,4 mld zł (tj. o 2,2 proc.) wyższy niż na koniec listopada 2015 r.

Składnikami M3, które dominowały w miesięcznym przyroście, były depozyty gospodarstw domowych oraz depozyty przedsiębiorstw. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 14,8 mld zł (tj. o 2,3 proc.) do poziomu 645,9 mld zł. Znaczny był także przyrost depozytów przedsiębiorstw. Ich stan na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 249,4 mld zł i był wyższy o 11,5 mld zł (tj. o 4,9 proc.) niż na koniec listopada 2015 r. Zmniejszył się natomiast stan depozytów instytucji samorządowych. Na koniec grudnia 2015 r. wyniósł on prawie 24,5 mld zł, a zatem o blisko 3,5 mld zł (tj. 12,4 proc.) mniej niż na koniec listopada 2015 r.

Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 4,4 mld zł (tj. o 1,3 proc.) i wyniósł 324,5 mld zł. Nieznacznie wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych – o 1,2 mld zł (tj. o 0,2 proc.) i osiągnęło poziom blisko 632,6 mld zł. Wyraźnie zwiększyło się natomiast zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek wzrósł o 4,3 mld zł (tj. o 7,6 proc.) do 60,4 mld zł. Zadłużenie netto instytucji rządowych w krajowych bankach w grudniu 2015 r. zwiększyło się o 31,4 mld zł (tj. o 18,3 proc.) do poziomu 202,8 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w grudniu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję