Wydarzenia

Rynek nieruchomości w I kwartale 2016

Data publikacji strony: 22-06-2016

Raport NBP: W I kwartale 2016 r. sytuacja na rynku nieruchomości pozostawała stabilna mimo obserwowanego wejścia w fazę ożywienia.

Narodowy Bank Polski opublikował 22 czerwca br. cokwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce.

Mimo obserwowanego ożywienia, sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych pozostawała zrównoważona. Również na rynkach wtórnych ceny transakcyjne pozostawały stabilne – wyjątkiem był rynek warszawski, gdzie zaobserwowano spadek cen związany ze sprzedażą większej liczby tańszych mieszkań.

Ceny na rynku pierwotnym we wszystkich analizowanych grupach miast były wyższe niż na rynku wtórnym. Średnie stawki najmu mkw. mieszkań w dużych miastach (ofertowe i transakcyjne) kolejny kwartał wykazywały niewielki wzrost. Zwiększył się również wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach. Średni wskaźnik dostępności mieszkania wyniósł 0,88 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a tym samym był wyższy o 0,04 mkw. względem poprzedniego kwartału oraz o 0,39 mkw. względem minimum z III kwartału 2007 r.

Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność projektów inwestycyjnych. Przy założeniu średniej wysokości możliwego do uzyskania czynszu, jest ona wyższa niż lokaty bankowej, 10-letnich obligacji skarbowych oraz podobna do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wypłaty nowych kredytów mieszkaniowych pozostają stabilne a jakość kredytów złotowych i walutowych jest wysoka. Udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec I kwartału na poziomie 2,7 proc (złotowych) oraz 3,2 proc. (walutowych).

Stopniowo wygasa dofinansowanie oprocentowania pierwszych kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim”. Od 2015 r. działa Fundusz Mieszkań na Wynajem, w ramach którego do końca I kwartału 2016 r. zakontraktowano 2430 mieszkań. Dodatkowo w lutym 2016 r. rozpoczął działalność Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który oferuje pomoc na preferencyjnych warunkach kredytobiorcom, którzy mają problem ze spłatą kredytu.

„Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w I kwartale 2016 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję