Wydarzenia

Rynek nieruchomości w II kwartale 2016

Data publikacji strony: 03-10-2016

Raport NBP: W II kwartale 2016 r. sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w dalszym ciągu cechowała się wysoką aktywnością, która przejawiała się wysokim poziomem popytu i odpowiadającą mu wysoką podażą.

Narodowy Bank Polski opublikował 3 października br. cokwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce.

Pomimo obserwowanego ożywienia ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Jedynie w Warszawie na rynku wtórnym zanotowano spadek cen związany ze sprzedażą większej liczby mieszkań z niższą ceną mkw. - o słabszej jakości lub lokalizacji.

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w dużych miastach pozostał stabilny, na co wpłynęły stabilne nominalne dochody gospodarstw domowych i stabilne ceny mieszkań. Średni wskaźnik dostępności wyniósł 0,87 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i był wyższy o 0,38 mkw. względem minimum z III kwartału 2007 r.

Wzrosła mieszkaniowa akcja kredytowa banków mierzona wartością nowych umów w złotych bez umów renegocjowanych. W II kwartale 2016 r. udzielono kredytów o wartości 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. wobec ub. kwartału oraz wzrost o 9,6 proc. względem II kw. 2015 r. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych jest wysoka, udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec II kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6%. Od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Zmniejszanie się udziału mieszkaniowych kredytów walutowych jest zarówno wynikiem zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nieotrzymującym regularnych dochodów w tej walucie, jak również regularnej amortyzacji oraz wcześniejszych spłat i refinansowania. Ich jakość pozostaje nadal wysoka - udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec II kwartału 2016 r. na poziomie ok. 3,3%.

Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Wyniki szacunków potwierdza bardzo duża liczba rozpoczynanych i wprowadzanych na rynek kolejnych nowych projektów inwestycyjnych. Zapas niesprzedanych mieszkań na sześciu największych rynkach zwiększył się w omawianym okresie o ok. 2,7 tys. mieszkań i wyniósł 51 tys.

Stopniowo wygasa dofinansowanie oprocentowania pierwszych kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim”, co nie stanowi istotnego problemu dla obsługi tych kredytów ze względu na niski poziom stóp procentowych.

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe NBP, e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12

„Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w II kwartale 2016 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję