Wydarzenia

Konferencja po styczniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 14-01-2016

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na styczniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 13 i 14 stycznia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po styczniowym posiedzeniu. Dodała także, iż w pełni będzie mogła ocenić perspektywy kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach po zapoznaniu się z najnowszą, marcową projekcją inflacji i PKB.

Zdaniem prof. Marka Belki wskaźnik inflacji będzie utrzymywał się na niskim poziomie przez większość roku i dodatnią wartość osiągnie później, niż było to przewidywane. – Nikt nie mógł przewidzieć dalszej obniżki cen surowców do poziomu superniskiego, jeśli chodzi o ropę naftową – wyjaśnił prezes NBP. Pytany o prognozy PKB, prof. Marek Belka powiedział, że w tym wypadku także można spodziewać się rewizji, jednak w górę.

Odpowiadając na pytania o kierunek, w jakim będzie podążała polityka pieniężna NBP, prof. Marek Belka powiedział: – Bardzo niska inflacja i perspektywa utrzymywania się jej na bardzo niskim poziomie intuicyjnie powinna kierować wzrok w kierunku dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Z kolei turbulencje na rynku światowym, które się przejawiają przez osłabiającego się złotego powinny skłaniać do cierpliwości i czekania na sytuację, jak będzie się ona dalej rozwijać.

Komentując sytuację na rynku walutowym, prezes NBP powiedział, że nie ma obecnie powodów do niepokoju. Wprawdzie złoty osłabia się – co jest rezultatem sytuacji gospodarczej na świecie – ale jednocześnie sytuacja na rynku SPW pozostaje stabilna.

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Anna Zielińska-Głębocka i prof. Adam Glapiński.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 2-3 lutego 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję