Wydarzenia

Konferencja po lutowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 03-02-2016

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lutowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 2 i 3 lutego Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po lutowym posiedzeniu.

RPP ocenia, że „w najbliższych miesiącach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na bardzo niski poziom cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, następujący w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy”.

Prezes NBP prof. Marek Belka wyjaśnił, że utrzymująca się od kilkunastu miesięcy deflacja nie jest powodem do tego, aby z najbliższym czasie zmieniać poziom stóp procentowych. – Oczywiście, przedłużająca się deflacja jest czynnikiem, który sprawia, że myślimy czy myśli się o obniżaniu stóp. Z drugiej strony mamy wzrost gospodarczy i rynek pracy, który się zdecydowanie poprawia. Spodziewamy się szybszego tempa wzrostu płac. I dodał: – Świat jest pełen turbulencji, które nie ominęły także złotego, a nawet do jakiegoś stopnia rynku SPW. Mówiłem to już parokrotnie publicznie – w takich czasach lepiej poczekać, a nie wystawiać polską gospodarkę na dodatkowe ryzyka. Ale oczywiście te czynniki – dotychczas kompensujące się – mogą się zmienić. Pozostawiamy to tworzącej się nowej Radzie.

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Andrzej Kaźmierczak i prof. Jerzy Osiatyński.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 10-11 marca 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję