Wydarzenia

Konferencja po marcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 11-03-2016

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na marcowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 10 i 11 marca br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa – 2,50 proc., depozytowa – 0,50 proc., a redyskonta weksli – 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, w tym oczekiwany wzrost dynamiki popytu konsumpcyjnego wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki jest ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – uzasadniła swoją decyzję RPP w komunikacie wydanym po marcowym posiedzeniu.

Pytany o przestrzeń do zmian poziomu stóp procentowych, prof. Marek Belka powiedział podczas konferencji prasowej, że w dalszej perspektywie nie można wykluczyć ani ich podwyżek, ani obniżek: – Obiecaliśmy sobie dzisiaj, że w najbliższym czasie przedyskutujemy głębiej, jaki scenariusz wydarzeń, zarówno w gospodarce międzynarodowej, jak i w Polsce, miałby nas skłonić do podwyżki lub obniżki stóp albo – łagodniej – do zmiany nastawienia. Czyli nie wykluczaliśmy, że w jakiejś perspektywie – nie określaliśmy jej – mogą być potrzebne korekty w polityce pieniężnej. Chcieliśmy, będąc nowym kolektywem, przedyskutować, jakie warunki musiałyby czy powinny nas skłaniać do zmiany polityki. Nie ma to jednak nic wspólnego ze skłonnością do myślenia o zmianie poziomu stóp dzisiaj.

Prezes NBP powiedział również, że polski bank centralny przygląda się efektom decyzji EBC. – Obserwujemy wpływ decyzji EBC na zachowanie się rynku w Polsce – kursu waluty, a także popytu na skarbowe papiery wartościowe. Zaobserwowaliśmy pierwsze efekty, ale one były niezbyt silne i przejściowe.

Podczas marcowego posiedzenia RPP zapoznała się z najnowszą projekcją inflacji i PKB. Wynika z niej, że – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego br. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 – 0,2 proc. w 2016 r. (wobec 0,4 – 1,8 proc. w projekcji z listopada 2015 r.), 0,2 – 2,3 proc. w 2017 r. (wobec 0,4 – 2,5 proc.) oraz 0,4 – 2,8 proc. w 2018 r. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0 – 4,5 proc. w 2016 r. (wobec 2,3 – 4,3 proc. w projekcji z listopada 2015 r.), 2,6 – 4,8 proc. w 2017 r. (wobec 2,4 – 4,6 proc.) oraz 2,1 – 4,4 proc. w 2018 r.

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli: dr Marek Chrzanowski i dr Jerzy Kropiwnicki.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 5-6 kwietnia 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję