Wydarzenia

Konferencja po lipcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 06-07-2016

Konferencja po czerwcowym posiedzeniu RPP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na lipcowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 6 i 7 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie, po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku, w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt konsumpcyjny wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem wzrostu płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Źródłem niepewności dla gospodarki – w tym dla kształtowania się cen – pozostaje ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury zwiększane przez niepewność dotyczącą skutków referendum w Wielkiej Brytanii oraz wahania cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.”

Prof. Adam Glapiński podczas konferencji prasowej ocenił, że polityka wait and see jest najlepsza dla kraju i dla gospodarki. Pytany o zmianę stóp procentowych powiedział: - Droga dla zmiany poziomu stóp procentowych w obie strony jest otwarta, ale nie zanosi się, aby jakikolwiek ruch musiał być dokonany.

W czasie lipcowego posiedzenia RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB. Zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 ÷ -0,3% w 2016 r., 0,3 – 2,2% w 2017 r. oraz 0,3 – 2,6% w 2018 r. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6 – 3,8% w 2016 r., 2,4 – 4,5% w 2017 r. oraz 2,1 – 4,3% w 2018 r.

Członkowie RPP na podstawie tego, co otrzymujemy z Instytutu Ekonomicznego, formułują swoje opinie. (…) Ja osobiście przypuszczam, że tempo wzrostu PKB będzie podobne do tego co projektuje MFW czyli 3,6 proc. – powiedział w czasie konferencji prof. Adam Glapiński.

W konferencji, oprócz przewodniczącego Rady, uczestniczyli: prof. Jerzy Żyżyński oraz dr hab. Łukasz Hardt.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 6-7 września 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję