Wydarzenia

Konferencja po wrześniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 07-09-2016

Konferencja po wrześniowym posiedzeniu RPP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na wrześniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 6 i 7 września br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostanie ujemny. Skala deflacji będzie jednak stopniowo malała, do czego przyczyni się wygasanie efektów niskich cen surowców na rynkach światowych. W kolejnych kwartałach wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB, następujący w warunkach rosnącej dynamiki wynagrodzeń oraz zwiększonych świadczeń wychowawczych. Wzrosnąć powinny również inwestycje, czemu sprzyjać będzie stopniowe zwiększanie wykorzystania funduszy unijnych, dobra sytuacja finansowa firm oraz rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych. Źródłem niepewności dla oczekiwanego kształtowania się aktywności gospodarczej i dynamiki cen pozostaje natomiast ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz obniżenia cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.” – poinformowano w komunikacie.

Prof. Adam Glapiński podczas konferencji prasowej podkreślił, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji i w obecnej sytuacji nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych - Obniżka stóp w tej chwili nie przyczyniłaby się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Spowolnienie nie jest spowodowane ceną kredytu czy brakiem płynności, te parametry są na wyjątkowo korzystnych poziomach. Mam nadzieję, że pierwszą decyzją będzie rozpoczęcie podwyżek stóp, przy przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i inflacji.

W czasie wrześniowego posiedzenia Rada przyjęła „Założenia polityki pieniężnej na rok 2017”.

- Założenia polityki pieniężnej na 2017 r. przyjęte przez RPP nie zakładają zasadniczych zmian – poinformował prof. Adam Glapiński. Cel inflacyjny, który nie ulega zmianie, jest dobry jako wskaźnik, drogowskaz dokąd zmierzamy i jaką sytuację uważamy za dobrą – dodał. W założeniach polityki pieniężnej na 2017 r. utrzymano podstawowe elementy dotychczasowej strategii polityki pieniężnej NBP, w tym średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punkt procentowy.

W konferencji, oprócz przewodniczącego Rady, uczestniczyli: prof. Grażyna Ancyparowicz oraz dr Jerzy Kropiwnicki.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 4-5 X 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję