Wydarzenia

Konferencja po październikowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 05-10-2016

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na październikowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 4 i 5 października br. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., a redyskonta weksli 1,75 proc.

„W ocenie Rady w najbliższych miesiącach skala deflacji będzie nadal stopniowo malała. Wzrost dynamiki cen będzie wspierany przez stabilny wzrost PKB, następujący w warunkach rosnącej dynamiki wynagrodzeń oraz zwiększonych świadczeń wychowawczych. W kolejnych kwartałach wzrosnąć powinna również dynamika inwestycji, czemu będzie sprzyjać dobra sytuacja finansowa firm, rosnące wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie wykorzystania funduszy unijnych. Źródłem niepewności dla oczekiwanego kształtowania się aktywności gospodarczej i dynamiki cen jest ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz obniżenia cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.” – poinformowano w komunikacie.

Prof. Glapiński podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat wzrostu gospodarczego: - Wzrost w 2017 roku przewidujemy trochę lepszy od tegorocznego - w ogóle wzrost 3-4 proc. jest bardzo dobry. Przewiduję, że w przyszłym roku będzie bliżej 4 proc. niż w tym roku. W tym roku 3,5 proc. wydaje się już nieosiągalne.

- Informuję rynek, że nie dyskutujemy nad tym, aby obniżać stopy, bo jesteśmy zaniepokojeni tym, że tempo wzrostu w danym kwartale spada o 0,1 czy 0,2 pkt. proc. To nie jest ta sytuacja. Gospodarka jest rosnąca i będzie bardziej rosnąca – poinformował prof. Adam Glapiński.

W konferencji, oprócz przewodniczącego Rady, uczestniczyli: prof. Eugeniusz Gatnar oraz dr Kamil Zubelewicz.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 8-9 listopada 2016 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję