Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 19 czerwca 2017 r.

Data publikacji strony: 19-06-2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

  • z informacją o stanie prac prowadzonych w ramach strumienia Zwiększenie obrotu bezgotówkowego w programie Od papierowej do cyfrowej Polski,
  • z Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, realizowanym pod auspicjami Związku Banków Polskich, i przedyskutowała plan dalszych działań w tym zakresie. Rada pozytywnie oceniła powstanie tego programu, mającego na celu istotne rozszerzenie akceptowania płatności bezgotówkowych, i wyraziła nadzieję na pełną jego realizację w najbliższych latach.
  • z planami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie rozliczania płatności natychmiastowych w euro. Rada podkreśliła znaczenie realizacji tych planów dla rozwoju polskiego systemu płatniczego.
  • z koncepcją i stanem prac dotyczących standaryzacji interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, przedstawionymi przez Związek Banków Polskich,
  • ze strategią Poczty Polskiej S.A. w kontekście wyzwań rynku płatniczego.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2017 r.,
  • Stanem wdrożenia usługi cash back na rynku polskim.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 9 października 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 19 czerwca 2017 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję