Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 9 października 2017 r.

Data publikacji strony: 09-10-2017

W dniu 9 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. o projekcie wdrożenia terminali płatniczych w jednostkach administracji publicznej. Rada z zadowoleniem odnotowała rosnącą liczbę urzędów, w których wprowadzono terminale, a także rosnącą liczbę i wartość transakcji dokonywanych z ich wykorzystaniem.
  • informacją Narodowego Banku Polskiego na temat zmian w Polityce sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2017 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 r.,
  • Informacją o realizacji projektu T2S-NBP.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 9 października 2017 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję