Wydarzenia

Inflacja bazowa we wrześniu 2017 r.

Data publikacji strony: 13-10-2017

Dane NBP: We wrześniu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,2 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 13 października komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,5 proc., wobec 1,3 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc., wobec 0,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,9 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

W kierunku wyższej inflacji oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 5,0 proc. r/r (wobec 4,3 proc. w sierpniu br.), cen towarów nieżywnościowych do -0,5 proc. r/r we wrześniu wobec -1,0 proc. r/r w sierpniu br. (silniejsze niż zwykle w tym miesiącu wzrosty ceny odzieży i obuwia o 2,1 proc. m/m oraz statystyczny efekt ubiegłorocznych spadków cen artykułów medyczno-farmaceutycznych), a także cen nośników energii do 2,1 proc. r/r wobec 1,6 proc. w sierpniu br. (opał podrożał o 2,5 proc. m/m).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-16
1 EUR4,4913
1 USD3,9422
1 CHF4,1719
1 GBP4,9434
100 JPY3,6824

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję