Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu 2017 r.

Data publikacji strony: 12-05-2017

W kwietniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,0 mld zł. Do zwiększenia pieniądza M3 przyczynił się wzrost należności od przedsiębiorstw oraz od gospodarstw domowych. W kierunku absorpcji pieniądza oddziaływał natomiast spadek zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 12 maja br. wskazują, że w kwietniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza wyniósł na koniec miesiąca 1 256,4 mld zł i był o 3,0 mld zł większy niż na koniec marca 2017 r.

Wartość zasobów gotówki poza kasami banków zwiększyła się o 3,0 mld zł, tj. o 1,7%, do 176,1 mld zł. Przyrost gotówki w obiegu w kwietniu jest zjawiskiem sezonowym, związanym głównie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tę formę pieniądza przed wydłużonym weekendem majowym. Od początku br. zmniejsza się stan środków przedsiębiorstw na rachunkach bankowych – w kwietniu spadek wyniósł 2,2 mld zł, tj. 0,9%, do 244,3 mld zł.

Stan zadłużenia przedsiębiorstw zwiększył się o 6,4 mld zł, tj. o 1,8%, do wysokości 352,1 mld zł, a gospodarstw domowych o 1,8 mld zł, tj. o 0,3%, do poziomu 666,4 mld zł. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego w systemie bankowym obniżyło się o 5,3 mld zł, tj. o 2,3%, do poziomu 221,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję