Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2017 r.

Data publikacji strony: 22-12-2017

W listopadzie br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 8,1 mld zł. Najwięcej przyrosły depozyty i inne zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw niefinansowych oraz gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 grudnia br. wskazują, że w listopadzie 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 8,1 mld zł wyższy niż na koniec października 2017 r.

W listopadzie br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 3,2 mld zł, tj. o 1,2 proc., i wyniosła 264,9 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,9 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 722,0 mld zł. Zwiększyła się również wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec instytucji samorządowych – o 0,2 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 36,6 mld zł. Stan zasobów pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) zmniejszył się o 3,6 mln zł, do poziomu 180,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych zmniejszyło się o 0,4 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 676,5 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do 363,8 mld zł, a zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 12,6 mld zł, tj. o 5,5 proc., do poziomu 241,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję