Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu 2016 r.

Data publikacji strony: 13-01-2017

W grudniu ubiegłego roku podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 25,9 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie przyrost zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 stycznia br. wskazują, że w grudniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 25,9 mld zł wyższy niż na koniec listopada 2016 r.

W grudniu ub.r. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 13,6 mld zł, tj. o 5,3 proc. do poziomu 268,8 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,4 mld zł, tj. o 1,5%, i wyniosła 704,9 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 3,9 mld zł (tj. o 2,3 proc.) do poziomu 174,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,2 mld zł do wysokości 665,1 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 6,5 mld zł do poziomu 340,0 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 23,9 mld zł, tj. o 10,1 proc., do poziomu 259,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-01
1 EUR4,4465
1 USD3,9591
1 CHF4,1804
1 GBP4,9043
100 JPY3,6818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję