Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 października 2018 r.

Data publikacji strony: 29-10-2018

W dniu 29 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2018 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • aktualnym stanowiskiem polskiego rynku odnośnie do zasadności wejścia na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2-Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotych i euro, i przyjęła do widomości, że ponowna ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona w 2020 r.,
 • zasadami funkcjonowania i stanem realizacji Programu „Polska Bezgotówkowa”,
 • postępami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych oraz Zespołu zadaniowego ds. oceny standardu Polish API w świetle wymagań wynikających z regulacji prawnych, które zostały powołane przez Radę w lipcu 2018 r.

Rada przeprowadziła dyskusję w sprawie funkcjonowania głównych systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w dniu 12 listopada 2018 r.

Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat wdrożenia standardu interfejsu „Polish API”,
 • Informacją na temat wdrażania dyrektyw: PSD 2 oraz PAD,
 • Informacją na temat wdrożenia Split Payment,
 • Informacją o zmianach w funkcjonowaniu polecenia zapłaty związanych z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności oraz inicjatywami dotyczącymi optymalizacji obsługi zgód,
 • Podsumowaniem rocznego funkcjonowania systemu Internetowa Baza Ewidencji Numerów Instytucji Finansowych EWIB 2.0,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2018 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.).

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 października 2018 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję