Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 grudnia 2018 r.

Data publikacji strony: 17-12-2018

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego przyjęła Raport z prac Zespołu zadaniowego ds. oceny standardu Polish API w świetle wymagań wynikających z regulacji prawnych, powołanego uchwałą Rady w lipcu 2018 r., oraz zaakceptowała wnioski końcowe przedstawione w Raporcie. Dokonana przez Zespół analiza standardu Polish API pozwala przyjąć, że prawidłowa implementacja tego standardu przy tworzeniu przez dostawców interfejsów służących komunikacji z podmiotami trzecimi umożliwi tym dostawcom spełnienie wymogów nałożonych przez wskazane w Raporcie przepisy prawa. Rada uznała, że Zespół zrealizował cele określone w powołującej go uchwale Rady i tym samym zakończył swoje działanie.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • dotychczasowymi wynikami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych, który został powołany przez Radę w lipcu 2018 r.,
 • informacją na temat dostępnych dla polskiego sektora bankowego sposobów rozliczania płatności natychmiastowych w euro zgodnych ze schematem SCT Inst (SEPA Instant Credit Transfer), z wynikami ankiety na temat zainteresowania polskich banków świadczeniem tego typu usługi oraz planami KIR S.A. w zakresie rozliczania płatności natychmiastowych w euro,
 • wynikami prac z zakresu projektu badawczego NBP dotyczącego kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim.

Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat wdrażania dyrektywy PSD2,
 • Informacją na temat wdrożenia standardu interfejsu „Polish API”,
 • Informacją na temat funkcjonowania Split Payment,
 • Informacją na temat cyberbezpieczeństwa w ramach BCC,
 • Informacją na temat planowanej przez Eurosystem konsolidacji systemu TARGET2 z platformą TARGET2 Securities w ramach tzw. Vision 2020,
 • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2017 r.,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2018 r.,
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2017 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (wg danych na dzień 15 października 2018 r.).

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2019 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 grudnia 2018 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję