Wydarzenia

Inflacja bazowa w listopadzie 2018 r.

Data publikacji strony: 17-12-2018

Dane NBP: W listopadzie br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 1,3 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 17 grudnia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2018 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,2 proc., wobec 1,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,5 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

Do obniżenia inflacji przyczynił się znaczny spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z 1,8 proc. r/r do 0,7 proc. w listopadzie br., głównie w wyniku efektu bazy w grupie mięso oraz mleko, sery i jaja, a także na skutek niższych cen owoców). W nieco mniejszej skali za obniżenie inflacji odpowiadał spadek dynamiki cen energii (z 5,0 proc. r/r do 4,2 proc. r/r w listopadzie br., ujemny efekt bazy związany ze znacznie silniejszym wzrostem cen paliw w listopadzie ub.r.). Dynamika cen usług obniżyła się z 1,5 proc. r/r w październiku br. do 0,9 proc. r/r w listopadzie br., głównie na skutek obniżki cen usług telekomunikacyjnych (promocja na rynku telefonii komórkowej) oraz usług w zakresie rekreacji i kultury (promocja usług TV cyfrowej i kablowej).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję