Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w maju 2018 r.

Data publikacji strony: 16-07-2018

Dane NBP: W maju br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (7,1 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 16 lipca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 73,9 mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł (tj. o 4,6 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 2,5 mld zł (tj. o 3,6 proc.) do poziomu 73,4 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł. W maju 2017 r. było ono ujemne i wyniosło 0,3 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,1 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,2 mld zł i, w porównaniu z majem 2017 r., zwiększyły się o 1,2 mld zł (tj. o 6,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,0 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 3,7 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,6 mld PLN i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. pogłębiło się o 1,2 mld PLN. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,3 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję